baner
PHN Property Management PHN K
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
PHN Property Management PHN K
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
PHN Property Management PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
al. Jana Pawła II 12 lok. V/24 00-124 Warszawa
tel.: +48 22 850 91 00
e-mail
rejestr.akcjonariuszy@phnsa.pl, sekretariat@phnsa.pl
Sąd Rejestrowy
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy
120 000,00 PLN
Kapitał wpłacony
120 000,00 PLN
KRS
0000605002
REGON
147393971
NIP
5252593551